Anlita

Här nedan kan du läsa om hur vi kan samarbeta.
Hittar du inte vad du söker, hör av dig så skräddarsyr vi något som passar just er.
Självklart är företaget registrerat för F-skatt. 
Har du frågor eller idéer, välkommen att höra av dig!

Musiker

Söker du sångare till kör, bröllop, begravning, konsert, eller en arrangör eller kompositör?

Erfarenheter inom sång: Klassisk kammarkör, gospel och musikal.

Samarbeten
- Solist i radiogudtjänst, kammarkör, gospel
- Smålands Musik och Teater 
- Egna konserter
- Arrangerat låtar inför konsert med Shirley Clamp och Joakim Niechoff
 

Föreställning/projekt

Jag hjälper er i arbetet med Skapande skola-projekt eller att forma, förbereda och genomföra er föreställning eller konsert. Sceniskt, koreografiskt, sångmässigt, den röda tråden, interaktion, intryck och uttryck... 
Eller behöver ni kort och gott en konferencier, så finns jag här.

Jag har haft projektanställning vid Smålands Musik och Teater för att leda och genomföra det uppskattade Skapande Skola-projektet "Fullt ös med storband". Projektet riktade sig till Jönköpings läns årskurs fyra i syftet att de skulle lära sig mer om och få uppleva storband. Jag besökte och undervisade ca 2000 elever under sex veckor. Sedan bjöds alla till Kulturhuset Spira i Jönköping för att få del av konsert/föreställningar med mig och Habo Big Band. 

Här kan du läsa recensionen från Jönköpings-Posten:

Kyrka

Ska ni göra en barnmusikal, konsert eller har ett spännande projekt på gång och önskar hjälp?
Jag kan hjälpa till med:
- det sceniska
- det musikaliska 
- det interaktiva eller "den röda tråden"
- nykomponerad musik till särskilt ändamål 
- lovsångsdans och rörelse till predikan

Under mina anställningar i Svenska Kyrkan har jag erfarenhet av:
- barnkörer och musikal
- temavandringar 
- konserter 
- rytmik-, kör- och orgelläger 
- interaktiva rytmik- och bibelberättelser 
- konfirmandarbete  
- vardagsgudstjänster med förskolebarn.

Fortbildning för församlingspedagoger

Utifrån mina erfarenheter och min C-uppsats "Hur kan rytmiken berika verksamheterna i Svenska kyrkan" så håller jag i praktiska workshops. Där vi genom samarbete, reflektion och lek ges redskap i hur vi håller i sångsamlingar, undervisar barnen på relevanta och spännande sätt, får gemenskap i konfagruppen, hur vi kan använda kyrkorummet och hur vi förmedlar vårt budskap.

Fortbildning för musiker

Musik, rytmik, improvisation, dynamik, metrik, rytm, rörelse, scenisk framställning... för er kör eller ert kollegium. Vi träffas för att inspireras av alla de möjligheter och redskap som rytmikepdagogiken kan ge det musikaliska arbetet i kyrkan- i körverksamheter, konserter och gudstjänster.

Fortbildning för lärare

För lärare och pedagoger i förskola och grundskola utan musikpedagogisk utbildning erbjuder jag workshops/fortbildning, där ni ges konkreta tips i hur vi sjunger och spelar med barnen/eleverna, vad som är viktigt att tänka på i form av upplägg, genomförande, moment, låtval, tonart m.m. 

För er med musikpedagogisk utbildning och som önskar lära er mer om rytmikpedagogikens fantastiska redskap i undervisningen, hör av er! 
 

Undervisning

Skola
Rytmik + matte = sant! Eller rytmik och vilket annat ämne som helst, för den delen. Arbetar ni med ett särskilt tema eller är ni nyfikna på hur musiken kan vara till hjälp för ert spännande rymdtema? Tillsammans skapar vi lustfyllda lärandemiljöer då vi  genom musik och drama upptäcker och utvecklas.
 
Kulturskola
Temadag för era elever med fokus på puls, rytm, dynamik, samarbete, koordination, improvisation. Ett bra komplement, om ni inte redan har rytmik på er kulturskola som ger elverna god introduktion och vidareutveckling i sitt musicerande. Jag har genomfört liknande rytmikdag på Piano- och Stråksalongen i Lund. 

Folkhögskola
För att utvecklas musikaliskt, enskilt såväl som i grupp, behöver vi träna oss mer än tekniskt på vårt instrument. I rytmikundervisning arbetar vi med interaktions-, improvisations-, reaktions- och koordinationsövningar, tex. rytmkoordination, metrik (flera taktarter samtidigt) och rörelsegestaltning.

Högskola/Universitet
För studenter som läser till förskollärare och fritidspedagoger med musikprofil.
För er som får behörighet att undervisa i musik, men inte läst musiklärarutbildning vid Musikhögskola, så ger rytmikpedagogiken en bra, lustfylld och genomtänkt grund för musikundervisningens planerande, genomförande och förhållningssätt. Det blir praktiska lektioner för att studenterna själva ska utvecklas musikaliskt, se "Folkhögskola" ovan, samt teori kring barns musikaliska utveckling, kopplat till rytmikpedagogiken, samt metodik.

 

För mer information om rytmik:

Kontakt