Rytmik

Rytmik är en musikpedagogisk metod som huvudsakligen syftar till musikalisk utveckling. Den är praktisk i sin undervisningsform, men bygger på teori. Genom att sätta musiken och det man arbetar med i kropp, sinne och muskelminne, förankras kunskapen på djupet. I undervisningen bearbetas samma material i olika former- kunskapen sätter sig och förståelsen ökar, en helhetspedagogik, helt enkelt. Genom bl.a. reaktions-, koordinations-, improvisations- och samarbetsövningar utvecklas vi både socialt, individuellt, motoriskt, kreativt och dynamiskt. Därför aktiverar vi hela kroppen, i alla dess dimensioner, genom rytmikmetoden.
 

”Arbetsprincipen vilar på uppfattningen om människans odelbara helhet - organism, intellekt, emotion - (kropp, ande, själ) som för sin utveckling kräver en helhetspedagogik” 

- Gerda von Bülow


På Svenska Rytmikförbundets hemsida kan du läsa mer om rytmik och nätverka med rytmikpedagoger och andra rytmikintresserade.

Kontakt